21 Feb

Kad un kāpēc noderēs zīdīšanas konsultants?

Sava bērna zīdīšana ir pati dabiskākā lieta uz pasaules. Zīdīšana ir dabisks un ļoti skaists process, un tai būtu jānotiek viegli. Tomēr ir dažādi apstākļi, kuru dēļ tas tā var nebūt, un kā pirmais solis grūtību risināšanā var būt konsultācija ar kvalificētu zīdīšanas konsultantu.

Kas ir zīdīšanas konsultanti un kādos gadījumos šo palīdzību meklēt, stāsta zīdīšanas konsultante Sandra Lase.

FOTO: Shutterstock.com

Kā sākās zīdīšanas konsultantu kustība pasaulē

Pasaulē zīdīšanas kustība sākās ar La Leche League International jeb Starptautisko piena līgu, kas tika nodibināta 1956. gadā. Tās mērķis bija pievērst uzmanību zīdīšanas nozīmei. Ja agrāk tas bija dabīgs un pašsaprotams process, tad, attīstoties zīdaiņu pārtikas industrijai, sievietēm pavērās karjeras iespējas. Jaunajām mammām bija ļoti īss pēcdzemdību atvaļinājums, un bija uzskats, ka sieviete ir izdevīgāka rūpnīcā pie virpas, nevis pie jaundzimušā šūpuļa. Zīdīšanas iemaņas, kuras agrāk apguva no ģimenes sievietēm, sāka zust. Tomēr visai drīz nonāca pie slēdziena, ka ir jāatgriežas pie zīdīšanas prakses. Sākās sieviešu kustība “mamma – mammai”, kur sievietes cita citai sniedza zīdīšanas atbalstu. Tas bija aizsākums profesionālo zīdīšanas konsultantu kustībai.

Uzziņa
Latvijā, līdzīgi kā citās valstīs, darbojas divu veidu zīdīšanas konsultanti – brīvprātīgie, kas visbiežāk ir mammas, kuras zīda pašas savu bērnu un neliedz padomu arī citām sievietēm, un profesionāli zīdīšanas konsultanti, kas izgājuši padziļinātas mācības un spēj sniegt daudzpusīgu un profesionālu konsultāciju jaunajām mammām.

Kas ir sertificēts zīdīšanas konsultants

1985. gadā starptautiska ekspertu apvienība noteica standartus jaunai profesijai – zīdīšanas konsultants – un tika nodibināta IBLCE (International Board of Lactation Consultants Examiners) – Starptautiskā Zīdīšanas konsultantu eksaminētāju padome. Tika noteikts minimālais zināšanu un iemaņu apjoms, kas nepieciešams drošai un efektīvai zīdīšanas konsultanta praksei, tika izstrādāti konsultantu eksaminēšanas standarti. Konsultanti, kas atbilst noteiktām prasībām un nokārto eksāmenu, iegūst IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) sertifikātu – Starptautiskās padomes sertificēts zīdīšanas konsultants.

Lai saņemtu šādu augstu kvalifikāciju, ir nopietni jāmācās. Gan mācības, gan eksāmeni notiek angļu valodā. Pirms tam ir jābūt vismaz 1000 stundu garai praksei sertificēta konsultanta vadībā un 90 stundu teorētiskām mācībām laktācijas jomā. Ik pēc pieciem gadiem IBCLC konsultantiem ir jāveic resertifikācija, kur jāuzrāda vismaz 75 tālākizglītības stundas. IBLCE padome sertificē konsultantus no jebkuras valsts un nosaka profesijas standartus visā pasaulē.

Latvijā šobrīd ir tikai divi zīdīšanas konsultanti ar IBCLC sertifikātu. Augsto prasību un nebūt ne lēto izmaksu dēļ mācības starptautiskā līmenī ne visiem ir iespējamas, tāpēc 2011. gadā nodibinātā Latvijas Zīdīšanas veicināšanas konsultantu asociācija (LZVKA), kas apvieno ap 100 biedru, ir ieviesusi Latvijas zīdīšanas konsultantu sertifikāciju.

Lai saņemtu LZVKA sertifikātu, zīdīšanas konsultantam pēc RSU kursiem ir jābūt asociācijas biedram vismaz divus gadus. Šajos divos gados jābūt uzkrātai vismaz 150 stundu praksei un izietām 45 tālākizglītības stundām, kā arī jāpiedalās intravīzijās, kuru laikā var uzdot jautājumus un saņemt padomus no sertificēta konsultanta. Konsultanta darbu regulē LZVKA zīdīšanas konsultanta Ētikas kodekss. Šo prasību izpilde ir svarīga, lai zīdīšanas konsultanta pakalpojumu varētu definēt kā drošu un efektīvu. Konsultantam ir jāapzinās savas kompetences robežas un arī ētikas normas.

Līdz šim LZVKA sertifikātu Latvijā ir saņēmuši jau 14 zīdīšanas konsultanti, un to skaits turpina pieaugt. Ar LZVKA sertificētu zīdīšanas konsultantu sarakstu un darba pieredzi var iepazīties asociācijas mājaslapā Zidit.lv.

Kur papildināt zināšanas
Izglītoties zīdīšanas jautājumos var Rīgas Stradiņa universitātes tālākapmācības kursos, kur 45 stundās var apgūt zīdīšanas teorijas pamatus. Šie kursi ir pieejami ikvienam interesentam neatkarīgi no profesijas, dzimuma un personiskās pieredzes.

Kāpēc vajadzīgs zīdīšanas konsultants

Pirmo atbalstu zīdīšanas uzsākšanai jaunā māmiņa saņem jau slimnīcā. To, kā uzsākt barošanu ar krūti, parāda dzemdību nodaļas bērnu māsa. Zīdīšanas konsultanta darbu nodaļās pilda arī vecmātes un ārsti. Bet jāņem vērā, ka jaunā mamma dzemdību iestādē atrodas tikai pirmās trīs dienas pēc dzemdībām, taču iesākumā situācijas un attiecīgi zīdīšanas ieteikumi katru dienu var mainīties. Piemēram, aptuveni trešajā ceturtajā dienā pirmpiens beidzas un atnāk “īstais” piens, piebriest krūtis, bērnam var rasties problēmas ar satvērienu, un tas viss bieži notiek jau mājās, kad zinošu padomdevēju blakus vairs nav.

Tad jaunā māmiņa ar zīdaini nonāk ģimenes ārsta aprūpē, kur vienam pacientam atvēlētais laiks ir vidēji 15 minūtes. Šajā īsajā laika posmā ārstam jāpaspēj novērtēt zīdaiņa veselību, jāatbild uz mammas jautājumiem, jāaizpilda dokumenti. Laika, lai padziļināti konsultētu par zīdīšanas problēmām, gluži vienkārši nepietiek. Šis ir īstais brīdis, lai meklētu zīdīšanas speciālista palīdzību, ja rodas kādas neskaidrības ar zīdīšanu.

Kā notiek zīdīšanas konsultanta darbs?

Zīdīšanas konsultanta sadarbība ar sievietēm aizņem vidēji divas nedēļas. Visbiežāk tas ir pietiekami, lai atrastu problēmu, sāktu to risināt un pārliecinātos, ka vēlamais rezultāts ir sasniegts, piemēram, bērns sāk pieņemties svarā vai mammai zīdīšana vairs nav sāpīga. Pirmā tikšanās notiek klātienē, jo ir jāapskata mazulis, viņa mute, vajag iepazīt mammu, atrast ērtu zīdīšanas pozu abiem. Pēc tam jau atskaites par to, kā sokas izvirzīto mērķu izpilde, var noskaidrot telefoniski, piemēram, WhatsApp var veikt arī videokonsultācijas.
Jāuzsver, ka zīdīšanas konsultants strādā tikai ar veselu mammu un veselu bērnu. Ja zīdīšanas konsultants konstatē, ka situācija ir ārpus viņa kompetences robežām, vienmēr mammu sūtīs pie ārsta – to nosaka Ētikas kodekss.

Biežākās problēmas, kuru dēļ mammas meklē zīdīšanas konsultanta palīdzību

Sāpīga zīdīšana
Zīdīšanai nav jāsāp, vai, pareizāk sakot, sāpes nav jācieš! Vai šis process būs patīkams vai sāpīgs, galvenokārt nosaka tas, vai bērns jau pirmajās reizēs pareizi satver krūti. To vajadzētu kontrolēt uzreiz pēc dzemdībām, bet tā ne vienmēr notiek. Jāņem vērā, ka piens dažreiz atnāk tikai, kad mamma ar bērnu jau ir mājās, – krūtis var kļūt cietas un pilnas, un mazulis nespēj zīst. Vai arī mamma domāja, ka sāpīga zīdīšana ir jāpacieš, un tikai mājās saprata, ka situācija neuzlabojas, krūšu gali plaisā un asiņo, zīdīt bērnu ir grūti un sāpīgi.

Neapmierinošs svara pieaugums bērnam un par maz piena mammai  
Ja bērns ir labi paēdis, viņš svarā pieņemas labi. Var gadīties, ka piena mammai pietiek, bet bērns nepareizi zīž vai aizmieg pie krūts – biežāk tas notiek pirmajās dzīves nedēļās. Mamma nezina, cik mazulis izēd, cik bieži viņš ir jāmodina, vai nespēj viņu pamodināt.
Tad ir jāstrādā pie tā, lai piena ir pietiekami un bērns efektīvi zīž, jo arī šajā jomā pieprasījums rada piedāvājumu. Zīdīšanas konsultants izvērtē, kāda ir problēma – nepietiekama zīdīšana vai nepietiekams piena daudzums –, un palīdz to risināt.

Ērtāka zīdīšanas organizēšana
Lielākā daļa grūtnieču apmeklē zīdīšanas sagatavošanas kursus, tomēr, kamēr nav piedzīvotas dzemdības, patiesas izpratnes par bērna ēdināšanu ar krūti nav. Kad mammas mājās saskaras ar zīdīšanu praksē, daudzas lietas var radīt apjukumu. Piemēram, mamma izvēlas neērtu zīdīšanas pozu un nepiedzīvo būtisko – ka zīdīšanai ir jādod atpūta mammai un labsajūta bērniņam.

Atceries! 

  • Zīdīšanai ir jābūt ērtai abiem – gan mammai, gan zīdainim!

Piena sastrēgums, mastīts un krūts veselības tēmas
Piena sastrēgumus un citas problēmas, kas rodas ar krūtīm zīdīšanas laikā, risinot savlaicīgi, var iztikt bez ķirurģiskas iejaukšanās un nopietniem medikamentiem. Speciālas masāžas un paņēmienus, kā to darīt mājās, kā arī piena atslaukšanas metodes var parādīt zīdīšanas konsultants. Konsultējamo tēmu lokā ir arī bērna miegs, kolikas un mammas uzturs, kas viss var būt saistīts process.

Lai labāk sajustu bērna vajadzības, sieviete zīdīšanas laikā ir īpaši empātiska un emocionāla. Līdz ar to viņa kļūst arī emocionālāka citās dzīves situācijās. Tētim vajadzētu būt tam, kurš ir racionālāks un var nomierināt.

Tēva loma zīdīšanas atbalstīšanā

Veiksmīgas zīdīšanas nodrošināšanā liela loma ir atbalstīt spējīgam un saprotošam tētim. Viņš var radīt drošu vidi, kur mamma var rūpēties par bērnu un zīdīt viņu ar krūti, un sniegt psiholoģisku atbalstu mammai. Lai labāk sajustu mazuļa vajadzības, sieviete zīdīšanas laikā ir īpaši empātiska un emocionāla. Līdz ar to viņa kļūst arī emocionālāka citās dzīves situācijās. Tētim vajadzētu būt tam, kurš ir racionālāks un var nomierināt.
Ikdienas mājas darbus, ko iepriekš darīja sieviete, tagad pilnībā vai vismaz daļēji var pārņemt tētis. Viņš var organizēt sadzīvi un regulāri pieskatīt mazuli, lai mamma var atpūsties un pabūt vienatnē.
Ir labi, ja uz zīdīšanas kursiem nāk ne tikai mamma, bet arī tētis. Tad topošais tēvs dzird, cik svarīga ir zīdīšana un ko tā nozīmē mammas un bērna veselībai. Turklāt tētiem bieži vien ir labāka atmiņa nekā mammām, viņi labāk atceras praktiskos ieteikumus, kurus sagatavošanas kursos stāstījis speciālists. Interesanti, ka tētus par zīdīšanu parasti interesē pavisam konkrēti un praktiski jautājumi, piemēram, cik piena bērnam ir jāapēd, cik gramu jāpieņemas svarā, cik bieži mazais jāliek pie krūts, kā saprast, vai bērnam pietiek piena.

 

Sandra Lase  Sandra Lase, IBCLC zīdīšanas konsultante
IBLCE koordinātore Latvijā

 

.

Līga BrūvereLīga Brūvere, “Mammamuntetiem.lv” redaktore