01 Mar

„Zīdīšanas apmācības” 2017.- 2020. rezultāti

Daudzi no jums zin, ka 2017.gadā Rīgas domes Labklājības departaments saņēma Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta “Mēs par veselīgu Rīgu! – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” īstenošanai.

Latvijas Zīdīšanas Veicināšanas Konsultantu Asociācija (LZVKA) šī projekta ietvaros Rīgā īstenoja Zīdīšanas apmācības jaunajiem vecākiem par dažādām ar bērna zīdīšanu un attīstību saistītām tēmām.

Februārī ir nodotas pēdējās atskaites un noslēgusies LZVKA dalība šajā projektā.

Esam paveikuši milzīgu darbu un sasnieguši lielisku rezultātu! No 2017.- 2020. gadam esam īstenojuši 2595 nodarbības, kuras apmeklēja 9806 topošie un jaunie vecāki. Tās bija 434 lekcijas un 2161 praktiskās nodarbības mazās grupās.

Jaunie un topošie vecāki aktīvi izmantoja šī projekta sniegtās iespējas un bija pateicīgi par vērtīgo informāciju un praktiskajām iemaņām, kuras ieguva šī projekta ietvaros.

Zīdīšanas konsultantiem šie nav tikai cipari, tā ir kvalitatīvi jauna pieredze topošo un jauno vecāku atbalstīšanā. Zīdīšanas konsultanti šī projekta ietvaros būtiski palielināja savu darba pieredzi un profesionālās iemaņas. Projekta gaitā Zīdīšanas konsultanti katru mēnesi tikās, lai pārrunātu specifiskus gadījumus un projektā paveikto.

Pateicoties šim projektam, daudz vairāk ārstniecības personu un medicīnas iestāžu ir uzzinājušas par LZVKA un Zīdīšanas konsultantu darba specifiku. Esam aktīvi sadarbojušies ar mediķiem, atbalstot bērna zīdīšanu, un mums ir liels gandarījums par to.

Pateicamies visiem Zīdīšanas konsultantiem, kas aktīvi iesaistījās šajā projektā, par padarīto darbu un degsmi atbalstīt jaunos un topošos vecākus.

Pateicamies Rīgas Domei par sniegto iespēju un ceram sadarboties arī turpmāk!