20 Feb

LZVKA konsultantu 2021. gada darba statistika

2021 gadā LZVKA zīdīšanas konsultanti ir snieguši 3734 ģimenēm individuālās konsultācijās visā Latvijā,  tas ir par 1320 vairāk kā iepriekšējā gadā! 1496 ģimenes jeb nepilni 40% saņēma atbalstu attālināti. 

Kopā ir novadītas 368 grupu nodarbības topošajiem un jaunajiem vecākiem un 21 nodarbību citiem speciālistiem, stāstot par zīdīšanu, problēmsituācijām, risinājumiem un citiem ar krūtsbarošanu saistītiem jautājumiem. 323 nodarbības jeb vairāk kā 90% no tām notika attālināti valstī esošās epidemioloģiskās situācijas dēļ.

Konsultanti ir sagatavojuši arī 13 informatīvus rakstus žurnālos un avīzēs, piedalījušies 4 radio intervijās4 televīzijas raidījumos, kā arī ir izveidoti vairāki vebināri un publiski pieejami video ieraksti zīdīšanas veicināšanas jomā, publicēti vairāki raksti LZVKA mājaslapā.

Zīdīšanas konsultanti strādā plašā Latvijas teritorijā (iezīmēts kartē), taču attālināti varam sasniegt arī pārējos Latvijas novadus!