15 Mar

LZVKA 2020. gada statistika

2020. gadā LZVKA zīdīšanas konsultanti ir snieguši 2382 individuālās konsultācijās ģimenēm visā Latvijā,  tas ir par 436 vairāk kā iepriekšējā gadā! 758 ģimenes jeb aptuveni 30% saņēma atbalstu attālināti. Kopš 2018. gada konsultāciju skaits ir pieaudzis par vairāk kā 1000.

Kopā ir novadītas 354 grupu nodarbības topošajiem un jaunajiem vecākiem un 13 nodarbības citiem speciālistiem, stāstot par zīdīšanu, problēmsituācijām, risinājumiem un citiem ar krūtsbarošanu saistītiem jautājumiem. 108 nodarbības jeb aptuveni 30% no tām notika attālināti.

Konsultanti ir sagatavojuši arī 12 informatīvus rakstus žurnālos un avīzēs, piedalījušies 6 radio intervijās, televīzijas raidījumā, kā arī ir izveidoti vairāki vebināri un publiski pieejami video ieraksti zīdīšanas veicināšanas jomā.