10 Jūl

LKĒVAB vēsture

Asoc. prof. J. Livdāne

 Latvijas Krūts ēdināšanas veicināšanas un atbalsta biedrības (LKĒVAB) izveide sākās ar Latvijas ārstu un Latvijas Medicīnas akadēmijas Ārstniecības fakultātes mācībspēku mācībām UNICEF organizētajā seminārā „Krūts piena aizstājēju aprites starptautiskā kodeksa ieviešana” 1996.gada pavasarī.

 Situācija bija dīvaina, jo minētais dokuments eksistēja jau kopš 1981.gada. To pieņēma Apvienoto Nāciju organizācijas Veselības Asamblejā laikā, kad Latvija bija PSRS sastāvā, bet tā, savukārt, bija ANO dalībvalsts. Pārsteidzoši bija tas, ka nekādas darbības Kodeksa ieviešanā PSRS nenotika un to nebija arī atjaunotajā Latvijas republikā, jo gan mācībspēkiem, gan veselības aprūpes darbiniekiem trūka zināšanu.

  Jaunā informācija un izpratne par bērnu zīdīšanas fizioloģiju un zīdaiņu ēdināsanas pareizu organizāciju rosināja aktīvākos semināra dalībniekus sadarbībā ar IBFAN/GIFA (International Baby Food Action Network/Geneva Infant Food Action) veidot nevalstisku organizāciju zīdīšanas aizsardzībai. Latvijas Krūts ēdināšanas veicināšanas un aizsardzības biedrības (LKĒVAB) dibināšanā īpaši nopelni bija asoc. prof. Ievai Rankai un pediatrei Ingai Pūcei. Biedrību reģistrēja 1996.gada oktobrī. Asoc. prof. Ieva Ranka bija pirmā LKĒVAB prezidente un biedrību vadīja līdz 2005. gada 29. septembrim. Kopš 2005.gada oktobra LKĒVAB prezidente bija asoc. prof. Jevgēnija Livdāne. Jau pirmajā darbības gadā biedrība UNDP (Apvienoto Nāciju Attīstības programmas) konkursā ieguva līdzekļus Latvijas veselības aprūpes darbinieku izglītībai zīdīšanas veicināšanas un vadīšanas jautājumos. Pirmo reizi Latvijā asoc. prof. I.Rankas vadībā izveidoja speciālu 18 stundu mācību programmu un to 1997. – 1998. gadā realizēja lielākajās Latvijas pilsētās: Rīgā, Talsos, Balvos, Rēzeknē, Daugavpilī, Dobelē, Jēkabpilī un Tukumā, izglītojot ap 200 pediatrus, neonatologus, ģimenes ārstus, ginekologus, dzemdību speciālistus, vecmātes un medicīnas māsas. Mācībspēku komandā darbojās asoc.prof. Ieva Ranka, asoc. prof. Jevgēnija Livdāne un dr. Vineta Vēja.

 Zīdīšanas veicināšanas un aizsardzības nolūkā LKĒVAB iespieda un izplatīja veselības aprūpes iestādēm tematiskus plakātus, izdeva bukletu „Aizsargājot zīdaiņu veselību” (2002.g.), kas ir veselības aprūpes darbinieku ceļvedis Krūts piena aizstājēju aprites starptautiskajā kodeksā, tulkoja informatīvus materiālus un veidoja bukletus jaunajām māmiņām.

 LKĒVAB biedriem bija iespēja papildināt zināšanas un prasmes ārvalstīs: J.Livdāne 1997.g. mācījās Kodeksa starptautiskajā dokumentācijas centrā (ICDC – International Code Documentation Center) Penangā programmā „Kodeksa būtība un ieviešana”; Londonā Bērnu veselības institūtā mācību programmu „Zīdīšanas veicināšana un politikas veidošana” apguva J.Livdāne un Dace Zavadska.

             LKĒVAB 1997.-1998.gadā pirmo reizi Latvijā organizēja Krūts piena aizstājēju aprites starptautiskā kodeksa ieviešanas uzraudzību, lietojot starptautisku metodiku. I.Ranka un J.Livdāne mācīja un īpaši sagatavoja darba komandu, kas veica novērojumus, veselības aprūpes darbinieku, bērnu vecāku, veikalu un aptieku pārdevēju aptauju visā valstī. Darba komandā darbojās ārsti: Baiba Baumerte, Inese Birzule, Aina Daņiļēviča, Juris Juškevičs, Irina Karpikova, Sandra Kide, Vita Knauere, Ilona Krivenčenko, Dina Krūze, Inguna Lubaua, Evija Palčeja, Elīna Puķe, Inga Pūce, Ilze Strēle, Anda Šveimerausa, Anita Urbanoviča, Dace Zavadska, Baiba Vikmane,; vecmātes: Agita Ciemiņa, Dace Dugnese, Nadežda Gologuzova Inga Ikauniece; medicīnas māsas: Ināra Rodzēviča un Inita Stūre. Kodeksa uzraudzību atkārtoti veica arī 2003.g. un 2006.g. LKĒVAB Kodeksa uzraudzības ziņojumus iesniedza IBFAN un ICDC, kas, savukārt, visu valstu datus apkopoja īpašā ziņojumā Pasaules Veselības Asamblejai.

Pateicoties zināšanām zīdīšanas aizsardzības jautājumos, LKĒVAB dalībnieki 2004.gada augustā Latvijas veikalos konstatēja uzlīmi „Iesaka Latvijas Pediatru asociācija” uz NESTLE mākslīgā maisījuma NAN HA iepakojuma. Šāda rīcība norādīja uz klajiem Kodeksa ieteikumu pārkāpumiem. Turpmāk situācija izvērtās tiesvedības procesā vairāku gadu garumā, bet, tomēr, 2006.gada oktobrī pēdējās instances tiesa atzina sākotnējo tiesas lēmumu, ka šāda informācija uz mākslīgā iepakojuma maldina bērnu vecākus, mudina krūts piena vietā izvēlēties mākslīgo maisījumu, bet profesionālās organizācijas rīcībai būtu jābūt zīdīšanu veicinošai. Šis gadījums kļuva par ievērības un parauga cienīgu piemēru zīdīšanas veicināšanas speciālistiem visā pasaulē un to apsprieda arī IBFAN sanāksmēs.

LKĒVAB pārstāvji I.Ranka, J.Livdāne un V.Vēja darbojās arī Veselības ministrijas izveidotajā Zīdīšanas veicināšanas komisijā, kuras pārraudzībā 2000.gada decembrī attīstīja Mazulim draudzīgas slimnīcas (MDS) iniciatīvu. MDS vērtēšanas komisiju vadīja J.Livdāne, bet komisijā aktīvi darbojās D.Zavadska, D.Krūze, D.Dugnese, I.Baumgarte, Ilze Olšteina un Agita Ciemiņa.

2013.gada sākumā LKĒVAB darbību apvienoja ar Latvijas Zīdīšanas veicināšanas konsultantu asociāciju.