Konsultācijas kartiņa darbam

Konsultācijas kartiņa

LZVKA konsultantu sertifikācija

LZVKA Sertifikācijas komisijas sēde notiks:
02.04.2024.
01.10.2024.

Dokumentus sertifikācijai jāiesniedz 30 dienas pirms sēdes.
LZVKA konsultantu sertifikācijas kārtība

Intervīzijas konsultantiem

Visas intervīzijas, gan grupās, gan individuālās lūdzu reģistrēt formā. Nereģistrētas intervīzijas netiks ieskaitītas.

Mūsu dokumenti

LZVKA Statūti
LZVKA zīdīšanas konsultantu ētikas kodekss
LZVKA zīdīšanas konsultantu prakses standarti
LZVKA Mācību centra ZIDIT.LV nolikums