15 Dec

“Bērna zīdīšana – teorija un prakse” 2015. gada projekta rezultāti

20151224_1151462015. gada jūnijā-novembrī notika izglītojoši pasākumi topošajiem un jaunajiem vecākiem par zīdīšanu – bezmaksas semināri „Bērna zīdīšana – teorija un prakse”, kurus organizēja Latvijas Veselības ministrija, Slimību profilakses un kontroles centrs un biedrība „Latvijas Zīdīšanas veicināšanas konsultantu asociācija”.

Mērķis: motivēt jaunās māmiņas ēdināt bērnus no krūts, sniedzot zināšanas un praktiskus padomus atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas ieteikumiem par zīdīšanu, tās vadīšanu un tās ieguvumiem gan mātei, gan bērnam.

Katras nodarbības ilgums bija 2 stundas, kurās tika iekļauta gan teorētiskā informācija, gan praktiski padomi zīdīšanas jautājumos, kā arī diskusijas un savstarpējā pieredzes apmaiņa, problēmsituāciju pārrunāšana un piemērotāko risinājumu ieteikumi.

Katrā Latvijas reģionā tika realizēti vismaz 7 pasākumi, kopā – 56. Pasākumi notika 25 pilsētās, tajos kopskaitā piedalījās 1222 topošo un jauno vecāku. Pasākumu norises vietu izvēlē primāri priekšroka tika dota tām pašvaldībām, kas ir iestājušās Latvijas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, pēc tam – tām pašvaldībām, kuras Pasūtītājam ir deleģējušas kontaktpersonas sadarbībai veselības veicināšanas jautājumos un arī pilsētām, kur aktīvi darbojas vietējās māšu atbalsta grupas.

Pasākumu norises vietas:
Rīgā – 17 nodarbības, 497 dalībnieki;
Pierīgā – 7 nodarbības, 174 dalībnieki – Tukums, Jūrmala, Ogre, Ikšķile;
Vidzemē – 7 nodarbības, 112 dalībnieki – Valmiera, Madona, Gulbene, Alūksne;
Kurzemē – 7 nodarbības, 143 dalībnieki – Liepāja, Kuldīga, Ventspils, Talsi, Priekule;
Zemgalē – 9 nodarbības, 146 dalībnieki – Bauska, Aizkraukle, Jelgava, Dobele, Jēkabpils, Pļaviņas;
Latgalē – 9 nodarbības, 150 dalībnieki – Balvi, Daugavpils, Rēzekne, Preiļi, Krāslava.

Pasākumu īstenošanai tika piesaistīti speciālisti: VM sertificēti mācīttiesīgie zīdīšanas veicināšanas konsultanti no LZVKA – Sandra Lase (International Board Certified Lactation Consltant), Anita Baltalksne, Līga Vasara-Brakmane, Ilze Veske, Bonija Lasmane, Jana Biezā, Dana Lahtionova, Alla Rinkeviča, Ilze Kuduliņa; vecmātes – Inese Dadžāne, Antra Kupriša un pediatre Dina Krūze.

Izglītojošie pasākumi notika semināru formā, kuru gaitā topošajiem un jaunajiem vecākiem tika sniegta informācija par zīdīšanu, aktuālajiem problēmjautājumiem un to praktiskajiem risinājumiem.

Novērtējuma anketas liecina par to, ka klausītāji ar lekcijām bija ļoti apmierināti.

Apkopojot informāciju no anketām noskaidrojām:

1. Klausītāju vecums: no 18 līdz 52 gadiem.
2. Informācija par nodarbībām tika saņemta: no interneta – 63%, no māšu atbalsta grupām12%, no ārstiem 7%, draugiem un radiem 14%, avīzēm 2%, citādi 2%
3. Ieteiktu šo nodarbību apmeklēt draugiem vai radiem – 100%.
4. Ir pietiekama informācija par bērna zīdīšanu – 97,3%
5. Saņemtās informācijas vidējais vērtējums (10 baļļu sistēmā) – 9,21
6. Semināra organizēšanas vidējais vērtējums (10 baļļu sistēmā) – 8,69
7. Pasniedzēja darba vidējais vērtējums (10 baļļu sistēmā) – 9,43
8. Komentāri par pasniedzēja darbu un ieteikumi – pasniedzējas tika novērtētas kā atsaucīgas, atvērtas, kompetentas, atbildēja uz visiem jautājumiem, iesaistīja auditoriju, veidoja diskusiju, viņu darbs tika atzīts par profesionālu, ieteikumi – ērtāki krēsli grūtniecēm, veidot pauzes, tā turpināt, VAIRĀK TĀDU NODARBĪBU!

Šīs lekcijas ne tikai izglītoja topošos un jaunos vecākus, veicināja māšu atbalstu grupu attīstību reģionos bet arī deva mums iespēju atrast jaunus domu biedrus visā Latvijā. Lekcijas apmeklēja ne tikai topošie un jaunie vecāki, bet arī sociālie darbinieki un mediķi. Un mums bija patiess gandarījums dzirdēt pateicības vārdus no visiem par to, ka valsts rūpējās par zīdīšanas veicināšanu.

RSU Tālākizglītības fakultātes projekta ietvaros mēs rīkojam apmācību kursus zīdīšanas konsultantiem. Pateicoties mūsu projektam pieprasījums tiem kļuva lielāks – šogad sanāca atkārtot kursu divas reizes un mediķu skaits grupās manāmi pieauga.

Liels paldies visiem, kas mūs atbalstīja projekta realizācijā!

pizap.com14