Ilze Veske

Liepāja

Apmācīta “Jaundzimušo ar šķeltnēm ēdināšana ECO

Ģimeņu centrs “Liepa”

Izglītība

2018.g. Jaundzimušo ar šķeltnēm ēdināšana ECO apmācības, RSU Stomatoloģijas institūts, Rīga
2013.g.
LZVKA apmācību kurss “Zīdīšanas fizioloģija, psiholoģija, vadīšana un veicināšana”

Valodas

LV/RU