12 Feb

Mūsu 2022. gada darba statistika

2022.gadā LZVKA zīdīšanas konsultanti ir snieguši individuālas konsultācijas 4265 ģimenēm visā Latvijā. Tas ir par 531 vairāk kā iepriekšējā gadā! 1763 ģimenes jeb nedaudz vairāk kā 40% saņēma atbalstu attālināti.

Kopā ir novadītas 487 grupu nodarbības topošajiem un jaunajiem vecākiem, no tām 84 bija attālināti. LZVKA biedri vada nodarības arī citiem speciālistiem, stāstot par zīdīšanu, problēmsituācijām, risinājumiem un citiem ar krūtsbarošanu saistītiem jautājumiem – kopā tādas ir bijušas 49.

Konsultanti ir sagatavojuši arī 6 informatīvus rakstus žurnālos un avīzēs, piedalījušies 5 radio intervijās un podkāstos. Tāpat konsultanti ir veidojuši un piedalījušies vairākās sociālo tīklu tiešsaistes intervijās, lekcijās un sarunās, vadījuši atvērtās konsultācijas / lekcijas publisko pasākumu ietvaros, attīstījuši starptautisko sadarbību.