Saziņai

Valdes priekšsēdētāja Sandra Lase, tālr. +371 27054346
E-pasts: info@zidit.lv

Rekvizīti

Biedrība “Latvijas Zīdīšanas veicināšanas konsultantu asociācija”
Latvian Lactation Consultant Association

Reģistrācijas Nr. 40008175574
Juridiskā adrese: Gaismas iela 8F, Salaspils, LV-2169, Latvija

Banka: A/S SWEDBANK
Bankas kods: HABALV22
Konts: LV93HABA0551030737449