Iestāties LZVKA


Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.

Biedrības statūtus var apskatīt šeit
Jautajumus lūdzu sūtiet uz info@zidit.lv