Biedrības LZVKA kopsapulce

Tiksimies 26.03.2021 pl.16.30 online zoom platformā – visiem biedriem tiks izsūtīta saite.
Kas netiek, lūdzam padot ziņu par pilnvaroto personu, kura varēs balsot jūsu vietā sapulces laikā.

Sapulces kārtība:
1. 2020. gada konsultāciju statistikas apkopojums – Anete Baškevica.
2. Konsultantu sertifikācija 2019.-2020. – Evita Žvagiņa-Jākobsone.
3. LZVKA 2020. gada atskaite, revidents – Ksenija Dudko, Nataļja Maņkovska.
4. LZVKA valdes locekļu
Larisas Maskovas un Sanitas Roģes pārvēlēšana.
5. LZVKA Instagram konta attīstīšana – Vaira Avota.
6. LZVKA “Mācību centra ZIDIT.LV” plānotie semināri – Dace Miezīte.
7. Citas aktualitātes.

Ieteikumi un papildinajumi sapulces kārtībai tiek pieņemti info@zidit.lv līdz 10.03.2021.

LZVKA konsultantu sertifikācija

LZVKA Sertifikācijas komisijas sēdes notiks:
30.04.2021.
06.08.2021.
29.10.2021.

Dokumentus sertifikācijai jāiesniedz 30 dienas pirms sēdes.
LZVKA konsultantu Sertifikācijas nolikums